('indirect+object englanniksi  

suositut haut
kansanetymologia verteksi pistää spelttivehnä kalkkeripaperi tarina