akkusatorinen englanniksi   accusatorial fi

suositut haut
perusoletus sipsi joten valta rytmi karsina