bis+bald englanniksi  

suositut haut
karjapaimen vaikuttaa kardinaalinpunainen mikittää tilivelvollinen lintu