haasteisiin englanniksi  

suositut haut
ampua äärellinen kurki radio koestaa pensaikko

: