korkeus

Suomikorkeus
Englantihoist, altitude, height, (paikan elevation
Ruotsihöjd c
Saksaflag, hochziehen, Höhe f, Größe f
Ranskaaltitude f, hauteur f
Espanjaaltura, altitud, elevación
Italiaaltezza f

Suositut Viimeisimmät haut:
verdrängen datiivi serve client führen agriculture de saudita visit czarownica syyllinen diese