krusifiksi englanniksi   crucifix fi, rood fi

Esimerkkilauseet

*: Have you forgot me?

*: No, by the rood, not so.

suositut haut
piski virus tapailla takaisin tarjota Jordan

: