mangìme englanniksi  

suositut haut
ystävällinen asteikko tarttua paistaa se päivä risukasaankin yleis- suutin