oppineisuus englanniksi   erudition fi, learning fi

Esimerkkilauseet

: Im learning to ride a unicycle.

: Learning to ride a unicycle sounds exciting.

: The department head was also a scholar of great learning.

suositut haut
vaihtaa oppinut sivuun oppinut Yorkshire [[vanukas]] urotyö