plasma englanniksi   plasma en

Esimerkkilauseet

*: Has anyone here written a plasma demo in C/C++ who would be willing to explain to me exactly how it works?

*: Has anyone here written a plasma demo in C/C++ who would be willing to explain to me exactly how it works?

*: Has anyone here written a plasma demo in C/C++ who would be willing to explain to me exactly how it works?

*: Has anyone here written a plasma demo in C/C++ who would be willing to explain to me exactly how it works?

suositut haut
niukka vapaaheitto lapioida kalske WC alalla

: