sauropsida englanniksi  

suositut haut
silittää estää tuomari suora huotra koristelaatta